모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Logo

Biểu tượng

Biểu tượng của YG-1 nhấn mạnh Tính Chính Xác của các Công Cụ Cắt. Với màu đỏ tự nhiên, các hình dạng Đường Kẻ tạo thành chữ "Y" thể hiện bề mặt động của vật liệu gia công.
Biểu Tượng chỉ được sử dụng với diện tích không gian nhỏ nhất hiện có xung quanh logo dựa trên các tỷ lệ được trình bày bên dưới.

Logo

Logo YG-1 được thiết kế bằng hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Hàn. Được sáng tạo dựa trên tính dễ đọc và cân đối với các thiết kế khác. Chỉ được sử dụng logo ở cả hai ngôn ngữ ở dạng gốc với phông chữ độc quyền và không được thay đổi hình dạng, tỷ lệ, v.v.

Màu Sắc Quy Trình

Chỉ được sử dụng theo màu được chỉ định cho logo hoặc để duy trì tính toàn vẹn hình ảnh. Cũng được sử dụng cho tất cả các ấn phẩm, báo in và truyền thông xã hội.

YG-1 Red

Pantone Color : DS 73-1C

Process Color : M100 + Y100

RGB Color : #ed1c24

YG-1 Black

Pantone Color : DS 325-1C

Process Color : K100 RGB

Color : #000000

YG-1 White

Process Color : C0 + M0 + Y0 + K0

RGB Color : #ffffff

Ứng Dụng Màu

Dưới đây là mục đích sử dụng đề xuất của Logo Công Ty, quan trọng trước hết là duy trì tuyên bố rõ ràng. Có thể thay đổi một chút về độ sáng.